ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพระครูโอภาสบุญวัฒน์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคาร 4 ชั้น
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนวัดเจ้ามูล ได้มีมติลงความเห็นเสนอนามของ ท่านเจ้าอาวาสวัดเจ้ามูลองค์ปัจจุบัน คือ พระครูโอภาสบุญวัฒน์ ใช้เป็นชื่อของอาคารเรียน เพื่อเป็นเกียรติกับทางโรงเรียน และแสดงถึงความสำคัญและความเมตตาของทางวัดเจ้ามูลที่มีให้กับทางโรงเรียนมาโดยตลอด