ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 พ.ย. 61 กิจกรรมวันลอยกระทง
07 พ.ย. 61 ถึง 09 พ.ย. 61 นักเรียนชั้น ป.4-6 ไปเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร จังหวัดชลบุรี
01 พ.ย. 61 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
02 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
07 ก.ย. 61 ค่ายศิลปะ
05 ก.ย. 61 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
22 ส.ค. 61 นักเรียนชั้น ป. 4-6 เข้าร่วมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
17 ส.ค. 61 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
08 ส.ค. 61 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการประสานการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
03 ส.ค. 61 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
02 ส.ค. 61 ถึง 08 ส.ค. 61 สัปดาห์ห้องสมุด
26 ก.ค. 61 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
25 ก.ค. 61 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
11 ก.ค. 61 นักเรียนชั้น ป.4-6 ไปทัศนศึกษา ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี
28 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
24 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถม
17 มิ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล
07 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู
16 พ.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
08 พ.ค. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ STEM ผ่านรูปแบบโครงงาน”
01 พ.ค. 61 มอบตัวนักเรียนทุกระดับชั้น
30 มี.ค. 61 นักเรียนชั้น ป.1-6 มารับสมุดผลการสอบ
14 มี.ค. 61 กิจกรรมบัณฑิตน้อย นักเรียนชั้น อ.3
14 มี.ค. 61 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6
14 มี.ค. 61 กิจกรรมงานแสดงก่อนปิดภาคเรียนของนักเรียน
12 มี.ค. 61 ถึง 13 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
11 มี.ค. 61 กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย
07 มี.ค. 61 นักเรียนชั้น ป.3 สอบ NT
04 มี.ค. 61 ทอดผ้าป่าการศึกษา
28 ก.พ. 61 กิจกรรมวันมาฆบูชา
28 ก.พ. 61 นักเรียน ชั้น ป.1 สอบข้อสอบ RT
27 ก.พ. 61 นักเรียน ชั้น ป.2 ป.4 ป.5 สอบข้อสอบกลาง
21 ก.พ. 61 พิธีประดิษฐานพระพุทธรัตนบารมี
16 ก.พ. 61 นักเรียนชั้น ป.4-6 ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดราชบุรี
03 ก.พ. 61 นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-NET
28 ม.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองระดับประถม
21 ม.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล
12 ม.ค. 61 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
27 ธ.ค. 60 ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีภัย
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาส
22 ธ.ค. 60 กิจกรรม English Camp
15 ธ.ค. 60 ถึง 16 ธ.ค. 60 นักเรียนชั้น ป.4-5 เข้าค่ายลูกเสือ
05 ธ.ค. 60 ทอดผ้าป่า
04 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันพ่อแห่งบาติ
27 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 นักเรียนชั้น ป.6 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
03 พ.ย. 60 กิจกรรมวันลอยกระทง
01 พ.ย. 60 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
03 ต.ค. 60 ถึง 04 ต.ค. 60 นักเรียนชั้น ป.1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
15 ก.ย. 60 Day Camp
09 ก.ย. 60 ค่ายเครื่องบิน นักเรียนชั้น ป.4-6
25 ส.ค. 60 นักเรียนชั้น ป.5-6 ทััศนศึกษา มหกรรมวิทยาศาสตร์
23 ส.ค. 60 ถึง 24 ส.ค. 60 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
10 ส.ค. 60 งานอาเซียน BBL
04 ส.ค. 60 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
03 ส.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
27 ก.ค. 60 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
25 ก.ค. 60 นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต
20 ก.ค. 60 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม.
07 ก.ค. 60 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
06 ก.ค. 60 ค่ายอัจฉริยะจรรยา
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
22 มิ.ย. 60 พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรัตนบารมี
21 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง
16 พ.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
01 พ.ค. 60 นักเรียนเก่ามอบตัวทุกระดับชั้น
31 มี.ค. 60 นักเรียนชั้น ป.1-6 มารับสมุดผลการสอบ
19 มี.ค. 60 มอบตัวนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น
14 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6
14 มี.ค. 60 กิจกรรมงานแสดงก่อนปิดภาคเรียนของนักเรียน


13 มี.ค. 60 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
09 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 นักเรียนชั้น ป.1-6 สอบปลายปี
08 มี.ค. 60 ป.3 สอบ NT
04 มี.ค. 60 ทอดผ้าป่าการศึกษา
03 มี.ค. 60 ทัศนศึกษา ป.4-6
27 ก.พ. 60 ป.2 ป.4 และ ป.5 สอบข้อสอบกลาง
24 ก.พ. 60 สอบอ่านออกเขียนได้ ป.3-4
24 ก.พ. 60 ทัศนศึกษา อนุบาล
23 ก.พ. 60 สอบอ่านออกเขียนได้ ป.1-2
22 ก.พ. 60 ทัศนศึกษา ป.1-ป.3
10 ก.พ. 60 กิจกรรมวันมาฆบูชา
04 ก.พ. 60 สอบ O-NET
13 ม.ค. 60 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
04 ม.ค. 60 สอบ Pre O-NET ป.6
30 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
23 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันคริสต์มาส
07 ธ.ค. 59 ถึง 09 ธ.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือ ป.4-ป.6
25 พ.ย. 59 กิจกรรมวันวชิราวุธ
22 พ.ย. 59 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
14 พ.ย. 59 กิจกรรมวันลอยกระทง
01 พ.ย. 59 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
07 ต.ค. 59 อบรมหุ่นยนต์
05 ต.ค. 59 ถึง 06 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
03 ต.ค. 59 เปิดบ้านเจ้ามูลอัจฉริยะจรรยา สู่ประชาคมอาเซียน
30 ก.ย. 59 งานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ
28 ก.ย. 59 ประเมินการอ่านออกเขียนได้ ป.1
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่
08 ส.ค. 59 ถึง 10 ส.ค. 59 สัปดาห์ห้องสมุด
05 ส.ค. 59 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
29 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
29 ก.ค. 59 ตลาดนัดหัดขาย
13 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมรำลึกถึงรัตนกวีสุนทรภู่และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
09 มิ.ย. 59 ไหว้ครู
06 มิ.ย. 59 English Camp
19 พ.ค. 59 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
15 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
01 พ.ค. 59 นักเรียนมอบตัวทุกระดับชั้น
31 มี.ค. 59 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มารับสมุดผลการสอบ
29 มี.ค. 59 งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
17 มี.ค. 59 กิจกรรมงานปิดภาคเรียน
16 มี.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 2/2558
15 มี.ค. 59 สอบอ่านเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
14 มี.ค. 59 กิจกรรมบัณฑิตน้อย
11 มี.ค. 59 ถึง 03 มี.ค. 59 งานทอดผ้าป่าการศึกษาและกิจกรรมงานวิชาการ
09 มี.ค. 59 สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
07 มี.ค. 59 ถึง 08 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
06 มี.ค. 59 กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างพัฒนาเด็กปฐมวัย
02 มี.ค. 59 Day Camp
27 ก.พ. 59 สอบ O-NET ป.6
19 ก.พ. 59 งานวันมาฆบูชา
22 ม.ค. 59 หมากฮอสพาเพลินเดินสู่อัจฉริยะ
19 ม.ค. 59 สอบอ่านออกเขียนได้
14 ม.ค. 59 สอบ Pre-ONET
08 ม.ค. 59 งานวันเด็กแห่งชาติ
30 ธ.ค. 58 งานวันขึ้นปีใหม่
25 ธ.ค. 58 งานวันคริสต์มาส
24 ธ.ค. 58 กิจกรรมเฉลิมฉลองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
11 ธ.ค. 58 โรงเรียนปิดภายใน
04 ธ.ค. 58 งานวันพ่อแห่งชาติ
01 ธ.ค. 58 สอบธรรมมะ
27 พ.ย. 58 กิจกรรมตลาดนัดหัดขาย
26 พ.ย. 58 ทัศนศึกษา ป.5 - ป.6
25 พ.ย. 58 งานวันลอยกระทง
25 พ.ย. 58 งานวันวชิราวุธ
20 พ.ย. 58 ทัศนศึกษา ป.1 - ป.4
03 พ.ย. 58 ถึง 13 พ.ย. 58 งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
02 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2/2558
24 ธ.ค. 57 ถึง 26 ธ.ค. 57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๗
06 พ.ย. 57 โรงเรียนวัดเจ้ามูลร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยจัดงานวันลอยกระทง วันพฤหัสบดี ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ผ้าไทย เสื้อชมพู ตามกฎระเบียบของโรงเรียน โรงเรียนวัดเจ้ามูล
13 ต.ค. 57 ถึง 31 ต.ค. 57 ติว NT , O-NET ช่วงปิดภาคเรียนให้กับนักเรียนชั้น ป.3 , ป.6
01 ต.ค. 57 ถึง 03 พ.ย. 57 แจ้งกำหนดการปิด-เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๑-๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน โรงเรียนวัดเจ้ามูล