โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.57 KB
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.56 KB
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.75 KB
เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ วPA