โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 306.5 KB