โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.85 KB
แบบสรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 281.41 KB
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 306.5 KB