โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการจัดการเรียนการสอนโควิดโรงเรียนวัดเจ้ามูล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.75 MB
รูปแบบการสอนโรงเรียนวัดเจ้ามูลวันเปิดภาคเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.38 MB