โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 379.1 KB
คู่มือการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.67 KB
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 318.11 KB
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.3 KB
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.17 KB
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.7 KB