โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
Social media
Facebook
https://www.facebook.com/watchaomool/
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCkGJvKpUNmRp6IgGAHZoT2w