โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.09 KB
สถิติการให้บริการห้องสมุด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.71 KB
สถิติการให้บริการห้องพยาบาล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.34 KB
สถิติการให้บริการ ห้องสมุด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.97 KB
สถิติการให้บริการ ห้องวิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.76 KB