โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
รายงานผลการสำรวจความ พึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความ พึงพอใจการให้บริการ
สรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูลประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.31 MB
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนวัดเจ้ามูล.doc
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.5 KB
สรุปความพึงพอใจประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.39 KB
สรุปความพึงพอใจประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 301.21 KB