โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขั้นตอนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของบุคลากรในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2565

  1. 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
  2. 2. แจ้งเรื่องที่ร้องเรียน
  3. 3. กรอกข้อมูล รายละเอียดที่จะร้องเรียน
  4. 4. รอติดต่อกลับจากโรงเรียนภายใน 3 วันทำการ
  5. 5. วันฟังผลร้องเรียน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.91 KB
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.71 KB
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.96 KB