โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.93 KB
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 314.95 KB
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 288.41 KB