โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.06 KB
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  1. ศึกษาโครงการ เพื่อทราบงบประมาณ
  2. มีรายละเอียดของงบประมาณที่ชัดเจน ถูกต้อง
  3. ใช้งบโดยไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
  4. สามารถตรวจสอบงบประมาณได้
  5. โครงการบรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.91 KB
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.91 KB
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217.69 KB