โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.04 KB
แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.18 MB
แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.18 MB