โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
E-service
E-service

ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

http://thaischool.gradeonline.in.th/login.php?school_id=10107125

ะบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

http://register.thaischool.in.th/index.php

คลังความรู้

https://drive.google.com/drive/folders/17BuiEEsGzjrCiSJnd7Q411v_eAYeCLoA