โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายพิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเจ้ามูล
วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
นายพิเชฐร์ วันทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเจ้ามูล พบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูนักเรียน ติดตามการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูบุคลากร ในการทำงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรน่าโควิด-19
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2564,09:23   อ่าน 176 ครั้ง