โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ภาพกิจกรรม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ดำเนินการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ,นางนภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งคณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ดำเนินการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2565,21:08   อ่าน 85 ครั้ง