โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าและหลังคาโรงอาหารโรงเรียนวัดเจ้ามูล
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ พานักเรียนชั้น ป.๔-๖ ทัศนศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำนักพิมพ์ บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔(องค์การค้าของ สกสค.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔(สำนักพิมพ์พัฒนาวิชาการไทยอินเตอร์เนชัลเนล(พว.)จำกัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรบปรุงซ้อมแซมฝ้าอาคารเรียนชั้น ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เดือน กุมภาพันธ์ - เดือนเมษ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถปรัอากาศ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถปรัอากาศ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63