ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปฏิทินกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 และการปิดเปิดเรียน (อ่าน 81) 13 ก.ย. 62
ขอแจ้งกำหนดการปีการศึกษา 2/2561 และ 1/2562 (อ่าน 391) 11 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 388) 15 ก.พ. 62
ประกาศ ศธจ.กทม.เรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 513) 17 ม.ค. 62
แผ่นพับโรคมือเท้าปาก (อ่าน 699) 20 ก.ค. 61
แจ้งปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 547) 16 ก.ค. 61
ขอแจ้งกำหนดการปีการศึกษา 2/2560 (อ่าน 1041) 26 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 817) 12 ก.พ. 61
ประกาศ ศธจ.กทม. เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 849) 25 ม.ค. 61
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม. (อ่าน 929) 18 ก.ค. 60
กำหนดการพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรัตนบารมี (อ่าน 1220) 07 มิ.ย. 60
ขอขอบคุณนายชะอื้น อินบุญนะ ศิษย์เก่าโรงเรียน ที่มอบเงินและหนังสือเพื่อสนับสนุนการกีฬาของโรงเรียน (อ่าน 883) 29 พ.ค. 60
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำโรงเรียนวัดเจ้ามูล (อ่าน 950) 26 เม.ย. 60
ขอแจ้งกำหนดการปีการศึกษา 2559 (อ่าน 958) 07 มี.ค. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1051) 31 ม.ค. 60
แจ้งกำหนดปิด-เปิดเรียนปีการศึกษา 1/2559 (อ่าน 873) 10 ต.ค. 59
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น ในวันที่ ๑๕ พฤษาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 1283) 25 เม.ย. 59
การเรียนปรับพื้นฐาน (อ่าน 854) 15 มี.ค. 59
แจ้งกำหนดการปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 935) 03 มี.ค. 59
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 923) 29 ม.ค. 59
แจ้งกำหนดการปิด-เปิดเรียนปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 906) 12 ต.ค. 58
ขอขอบพระคุณประชาชนบริเวณชุมชนโรงเรียนวัดเจ้ามูลทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบูรณะรั้วโรงเรียนใหม่ (อ่าน 1207) 12 ส.ค. 58
ขอแจ้งกำหนดการปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 898) 12 มี.ค. 58
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๗ (อ่าน 892) 23 ธ.ค. 57
โรงเรียนวัดเจ้ามูลจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และเรียนเชิญประชาชนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง (อ่าน 907) 04 ธ.ค. 57
กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (อ่าน 836) 30 ก.ย. 57
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ วันที่ ๑-๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 872) 30 ก.ย. 57
ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียนวัดเจ้ามูล ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 1250) 20 มิ.ย. 57
โรงเรียนวัดเจ้ามูลกำหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ (อ่าน 922) 10 มิ.ย. 57
โรงเรียนวัดเจ้ามูลได้กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันอาทิตย์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ (อ่าน 945) 06 มิ.ย. 57
เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ(เคอร์ฟิว) ทางโรงเรียนวัดเจ้ามูลจึงเลื่อนการประชุมผู้ปกครองออกไปโดยไม่มี (อ่าน 912) 26 พ.ค. 57
ประกาศให้สถานศึกษา หยุดทำการ ตั้งแต่วันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อ่าน 871) 23 พ.ค. 57
โรงเรียนวัดเจ้ามูล เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 866) 19 พ.ค. 57