โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวัดเจ้ามูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (อ่าน 72) 02 พ.ค. 66
แจ้งปฏิทินกำหนดการสอบปลายปีการศึกษา 2565 และการปิด-เปิดเรียน (อ่าน 141) 06 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566 (อ่าน 191) 08 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนวัดเจ้ามูล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 863) 31 พ.ค. 65
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3849) 23 ก.พ. 65
พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูโอภาสบุญวัฒน์ (บุญเลิศ โอภาโส ป.ธ.๓ (อ่าน 3941) 20 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดเจ้ามูล เรื่อ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 4047) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดเจ้ามูล เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล (อ่าน 4136) 14 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4533) 08 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนวัดเจ้ามูล เรื่องการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 (อ่าน 7256) 03 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเรื่อง หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์ โควิด - 19 (อ่าน 7488) 22 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดเจ้ามูล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างปฐมวัย (อ่าน 8432) 10 มิ.ย. 63
แจ้งเรื่องกำหนดการมอบตัว​นักเรียน รับหนังสือ​ จ่ายเงิน (อ่าน 7474) 30 เม.ย. 63
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 (อ่าน 7534) 11 เม.ย. 63
นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล สามารถดูผลการเรียนของตัวเองได้แล้ว (อ่าน 7600) 31 มี.ค. 63
ขอประกาศแจ้งเลื่อนการรับผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น (อ่าน 7381) 30 มี.ค. 63
โรงเรียนวัดเจ้ามูลรับสมัครนักเรียนทางออนไลน์แล้ววันนี้ (อ่าน 7364) 22 มี.ค. 63
ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุกรณีพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 7263) 18 มี.ค. 63
แจ้งปฏิทินกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 และการปิดเปิดเรียน (อ่าน 7382) 26 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนวัดเจ้ามูล (อ่าน 7372) 27 ม.ค. 63
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 7312) 13 ธ.ค. 62
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 7441) 25 ต.ค. 62
แจ้งปฏิทินกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 และการปิดเปิดเรียน (อ่าน 7577) 13 ก.ย. 62
ขอแจ้งกำหนดการปีการศึกษา 2/2561 และ 1/2562 (อ่าน 7954) 11 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7860) 15 ก.พ. 62
ประกาศ ศธจ.กทม.เรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8161) 17 ม.ค. 62
แผ่นพับโรคมือเท้าปาก (อ่าน 8234) 20 ก.ค. 61
แจ้งปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 7937) 16 ก.ค. 61
ขอแจ้งกำหนดการปีการศึกษา 2/2560 (อ่าน 8659) 26 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 8109) 12 ก.พ. 61
ประกาศ ศธจ.กทม. เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 8169) 25 ม.ค. 61
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม. (อ่าน 8166) 18 ก.ค. 60
กำหนดการพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรัตนบารมี (อ่าน 8625) 07 มิ.ย. 60
ขอขอบคุณนายชะอื้น อินบุญนะ ศิษย์เก่าโรงเรียน ที่มอบเงินและหนังสือเพื่อสนับสนุนการกีฬาของโรงเรียน (อ่าน 8147) 29 พ.ค. 60
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำโรงเรียนวัดเจ้ามูล (อ่าน 8197) 26 เม.ย. 60
ขอแจ้งกำหนดการปีการศึกษา 2559 (อ่าน 8190) 07 มี.ค. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 8242) 31 ม.ค. 60
แจ้งกำหนดปิด-เปิดเรียนปีการศึกษา 1/2559 (อ่าน 8001) 10 ต.ค. 59
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น ในวันที่ ๑๕ พฤษาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 8540) 25 เม.ย. 59
การเรียนปรับพื้นฐาน (อ่าน 7944) 15 มี.ค. 59
แจ้งกำหนดการปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 8092) 03 มี.ค. 59
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 8038) 29 ม.ค. 59
แจ้งกำหนดการปิด-เปิดเรียนปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 7922) 12 ต.ค. 58
ขอขอบพระคุณประชาชนบริเวณชุมชนโรงเรียนวัดเจ้ามูลทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อบูรณะรั้วโรงเรียนใหม่ (อ่าน 8344) 12 ส.ค. 58
ขอแจ้งกำหนดการปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 7914) 12 มี.ค. 58
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๗ (อ่าน 7859) 23 ธ.ค. 57
โรงเรียนวัดเจ้ามูลจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และเรียนเชิญประชาชนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง (อ่าน 7835) 04 ธ.ค. 57
กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (อ่าน 7893) 30 ก.ย. 57
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ วันที่ ๑-๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 7918) 30 ก.ย. 57
ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียนวัดเจ้ามูล ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 8325) 20 มิ.ย. 57