โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวอัญชลี สารรักษ์
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวอภัสนันท์ วรรณมณี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวนิตยา พืชทองหลาง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2