โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ปฐมวัย

นางสาวดุจฤดี เหล่าศรี
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางคีตภรณ์ พุ่มนก
ครูผู้ช่วย

นางสาวปริชดา นิราศรพจรัส
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัญชลี สารรักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวอภัสนันท์ วรรณมณี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3