โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวฐาปนี ทองมิ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนุชจรินทร์ อิ่มเอิบสุข
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 024112112
อีเมล์ : chaomool@hotmail.com

นางสาวนฤรัตน์ มะโนอิ่ม
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 024112112
อีเมล์ : chaomool@hotmail.com