โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
เจ้าหน้าที่

นางสาวจรัญยา จันคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทร : 024112112
อีเมล์ : chaomool@hotmail.com

นายวินัย สังพะบุโชติ
ช่างสี
เบอร์โทร : 024112112
อีเมล์ : chaomool@hotmail.com

นางอลิษา พุ่มชูศรี
พี่เลี้ยง
เบอร์โทร : 024112112
อีเมล์ : chaomool@hotmail.com

นางธีรภัทร์ ผลเจริญ
พี่เลี้ยง
เบอร์โทร : 024112112
อีเมล์ : chaomool@hotmail.com