โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวนุชจรินทร์ อิ่มเอิบสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : เบอร์โทร : 024112112
อีเมล์ : chaomool@hotmail.com

นางสาวจุฬามณี สิงห์คาน
ครูผู้ช่วย

นายสัมฤทธิ์ เทียนโชติ
ครูอัตราจ้าง