โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสัมฤทธิ์ เทียนโชติ
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจุฬามณี สิงห์คาน
ครูผู้ช่วย