โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2562,13:28   อ่าน 373 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2562,13:25   อ่าน 319 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2562,13:22   อ่าน 401 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,16:15   อ่าน 327 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คะแนนรวมมีพัฒนาการเกินกว่าร้อยละ 3 จากการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,16:12   อ่าน 348 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ National Test (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,16:07   อ่าน 314 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2562,09:00   อ่าน 1307 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2562,13:12   อ่าน 1263 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2561,13:45   อ่าน 1127 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2560,13:04   อ่าน 765 ครั้ง