ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
คะแนนรวมมีพัฒนาการเกินกว่าร้อยละ 3 จากการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้ามูล
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562,16:12   อ่าน 24 ครั้ง