โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,13:28  อ่าน 697 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,08:32  อ่าน 745 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐาปนี ทองมิ่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,08:32  อ่าน 882 ครั้ง
รายละเอียด..