ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,08:32  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐาปนี ทองมิ่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,08:32  อ่าน 123 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2559
ชื่ออาจารย์ : นางตรงศรณ์ ตระกูลสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2561,10:17  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสุทธินันท์ พูลเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2561,10:13  อ่าน 171 ครั้ง
รายละเอียด..