ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2559
ชื่ออาจารย์ : นางตรงศรณ์ ตระกูลสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2561,10:17  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสุทธินันท์ พูลเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2561,10:13  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..