โรงเรียนวัดเจ้ามูล
26/3 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 8 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ 024112112
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : ดร.พีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,13:34  อ่าน 276 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
ชื่ออาจารย์ : ดร.พีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,13:30  อ่าน 210 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,13:28  อ่าน 205 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,08:32  อ่าน 346 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐาปนี ทองมิ่ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,08:32  อ่าน 376 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2559
ชื่ออาจารย์ : นางตรงศรณ์ ตระกูลสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2561,10:17  อ่าน 477 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสุทธินันท์ พูลเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2561,10:13  อ่าน 391 ครั้ง
รายละเอียด..